Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta.

25-01-2018

Od 13 stycznia 2018 roku obowiązuje tzw. Ustawa STIR, mająca na celu zapobieganie wyłudzeniom skarbowym, do których dochodzi poprzez wytwarzanie tzw. Transakcji karuzelowych przez grupy przestępcze.

W związku z ustawą Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie otrzymywać informacje o rachunkach podmiotów, które określa ustawa STIR oraz o ich wszystkich transakcjach na objętych tym systemem rachunkach bankowych oraz SKOKach.

Dzięki analizowanym danym, system informatyczny Szefa KAS określi prawdopodobieństwo wystąpienia wyłudzenia, co pozwoli na szybką reakcję organów KAS. Przewidywana na 72 godziny, z możliwością przedłużenia o 3 miesiące, blokada rachunku udaremni przepływ wyłudzonych środków. Zdaniem MF, efektem wprowadzonego mechanizmu będzie znaczna poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz powrót uczciwej konkurencji na rynku.

Skutkiem ustawy STIR jest publikacja wykazu podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT przez Ministerstwo Finansów. Pozwoli to na dokładne sprawdzenie, czy dany kontrahent jest wiarygodny oraz zmniejszy ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT. W wykazach znajdują się listy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych, jako podatnicy VAT, których wyszukiwarka dostępna jest na stornie Biuletynu Informacji Publicznej MF. Informacje w wykazach można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy wyszukiwanego podmiotu.

 

Źródło:

Komunikat Ministerstwa Finansów dot. skutków wejścia w zycie Ustawy STIR

 

Autorzy: Katarzyna Pazera, Anna Ganczarska