Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

VAT: Duża paczka małych prezentów

01-02-2017

Spółka z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zajmująca się dystrybucją różnego rodzaju karm dla psów oraz kotów (dalej „produkty”) prowadzi akcje promocyjne, zachęcające obecnych jak i potencjalnych klientów do skorzystania z zakupu w/w produktów oraz dalszej współpracy. W ramach tych akcji Spółka przekazuje klientowi nieodpłatnie gadżety, którymi co do zasady są towary o niskiej wartości, oznaczone logo Spółki, bądź produkty sprzedawane przez Spółkę. Spółka przewiduje, że przy zakupie jednego zestawu klient może otrzymać kilka gadżetów, w tym kilka sztuk jednego rodzaju gadżetu.

Wnioskodawca zastanawiał się czy nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto?

Spółka uważa, że czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze Spółką, uznając jej stanowisko za prawidłowe.

Brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów wynika z tego, że stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentów o małej wartości.

Takie stanowisko przyjął także organ w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPP1/4512-999/15/AW), w której stwierdził: „bez względu na ilość przekazywanych przez Wnioskodawcę jednemu podmiotowi (pracownikowi kontrahenta) towarów, których cena nabycia nie przekracza 10 zł - ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT”.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 03-01-2017 r. (nr 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW)

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska