Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

VAT od aportu nie jest przychodem

15-03-2016

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kwota przekazana przez spółkę otrzymującą wkład na zapłatę 23 procent podatku należnego nie stanowi przychodu dla tego, kto wniósł aport.

Wyrok NSA dotyczył podatnika, który wniósł aportem lokale mieszkalne do spółki, której był wspólnikiem. Podatnik wynajmował lokale mieszkalne a sam aport dotyczył wniesienia lokali, bez umów najmu. Podatnik miał otrzymać w gotówce od spółki, do której wnosił aport równowartość VAT, który później miał wpłacić do urzędu skarbowego. W związku z tym podatnik uznał, że otrzymane środki nie wliczają się do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jednak zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekli, że przy aporcie przychodem jest wyłącznie nominalna wartość udziałów, czyli bez VAT. Powyższy wyrok jest kolejnym wpisującym się w korzystną linię orzeczniczą, zgodnie, z którą przychodem w przypadku aportu do spółki kapitałowej jest, co do zasady wartość nominalna udziałów, niezależnie od wystąpienia ewentualnego agio.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok NSA z 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3141/13