Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

VAT – odwrotne obciążenie: Nie zawsze trzeba sumować wartość transakcji

13-12-2017

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyważarek. Sprzedawane produkty wyposażane były w komputery przenośne, które Spółka nabywała od jednego, stałego dostawcy. Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż nie łączy go żadna umowa ramowa bądź inna umowa handlowa z dostawcą, która precyzowałaby warunki współpracy. Dokonywane zakupy przeprowadzane są poprzez zamówienia telefoniczne bądź mailowe. Pojedyncze transakcje zakupu komputerów przenośnych (np. po 1 we wrześniu, marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu i lutym 2017 r.) przeprowadzanych przez spółkę nie przekraczały 20 tys. zł na jednej fakturze. Jednak w przypadku zsumowaniu pojedynczych transakcji, limit 20 tys. zł zostałby przekroczony. W związku z czym spółka powzięła wątpliwość czy w związku z tak nabywanymi komputerami przenośnymi wystąpi konieczność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Według samego Wnioskodawcy w jego przypadku każda transakcja zakupu komputerów przenośnych z osobna stanowi jednolitą gospodarczo transakcje i nie należy ich sumować, a konieczność zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wystąpi tylko wówczas, gdy pojedyncze zamówienie przekroczy wartość 20 tys. zł.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika wskazując, iż w opisanym przez spółkę stanie faktycznym, w przypadku gdy dostawa komputerów przenośnych dokonywana jest w ramach współpracy z kontrahentem, z którym nie zawarto odrębnych umów, a dostawy tego sprzętu realizowane będą na podstawie odrębnych zamówień – poszczególne transakcje stanowić będą odrębne jednolite gospodarczo transakcje, których nie należy sumować dla celów zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2017 r., nr.:0115-KDIT1-3.4012.681.2017.2.

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska