Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

W 2017 r. najmniejsze spółki zapłacą CIT w wysokości 15%

28-06-2016

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa, od 1 stycznia 2017 r. niższy podatek CIT zapłacą tzw. mali przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą równowartości 1,2 mln euro, a także podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym działalność gospodarczą (przez pierwszy rok).

Preferencja ta nie będzie jednak dotyczyć podatkowych grup kapitałowych oraz przedsiębiorców powstałych w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu, tylko w celu korzystania z obniżonej stawki CIT. Nowelizacja ustawy nie przewiduje również korzyści z obniżonej stawki podatkowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie lub w ramach spółki osobowej), co Ministerstwo argumentuje faktem, iż podatnicy PIT, w przeciwieństwie do podatników CIT, posiadają możliwość wyboru między opodatkowaniem na zasadach ogólnych– według skali podatkowej lub według zryczałtowanych, mniej skomplikowanych form opodatkowania.

Ministerstwo zapewnia, że z obniżonej stawki CIT skorzysta blisko 90% podatników CIT, czyli ok. 400 tys. firm. Jednocześnie podkreśla, że dzięki zachowaniu dużej części dochodów przez podatników, regulacja ta pozytywnie wpłynie na ich konkurencyjność i pozycję rynkową oraz stanie się pomocna w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, co
w długookresowej perspektywie ma się przełożyć na znaczny rozwój gospodarczy Polski.

Środowisko przedsiębiorców, m.in. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, zwraca jednak uwagę, że znaczna większość małych podatników prowadzi biznes sygnowany własnym nazwiskiem, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, rzadziej zaś w formie spółki
z o.o., akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Stąd, obniżenie stawki w CIT, zamiast stawek w PIT, nie uwzględnia tych podmiotów, które tego najbardziej oczekują prowadząc niewielką działalność oraz tym bardziej nie skłania ich do przekształcenia działalności indywidualnej w spółkę.
W opinii ekspertów, nieobjęcie w nowelizacji podatników PIT może zaburzyć uczciwą konkurencję i podstawowy cel zmiany– wsparcie dla podatnika. Ponadto, wątpliwości pozostawia faktyczna liczba podmiotów, która skorzysta z obniżonej stawki 15%, ponieważ połowa zarejestrowanych podatników CIT nie prowadzi biznesu, a dodatkowo znaczną część stanowią fundacje i stowarzyszenia, dlatego mówi się
o znikomym efekcie owych zmian.

Projekt nowelizacji zawiera również zmiany mające na celu uszczelnienie prawa podatkowego, wśród których można wyróżnić m.in. opodatkowanie całej wartości wkładu przy aporcie czy brak możliwości skorzystania przez podatnika z preferencji podatkowych w postaci wymiany udziałów, podziału lub połączenia spółek, jeśli nie zostaną wskazane „uzasadnione przyczyny ekonomiczne”.

Ustawa ma zostać skierowana do Sejmu. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

Czytaj dalej w materiale źródłowym.