Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

W przypadku gdy zleceniodawca nie jest polskim podatkiem – brak odwrotnego obciążenia – wskazuje organ podatkowy

20-02-2018

Sprawa dotyczyła firmy specjalizującej się w usługach z zakresu telekomunikacji. Zawarła ona umowę dotyczącą kompleksowej modernizacji obiektu radiokomunikacyjnego znajdującego się na terenie Polski. Inwestorem projektu była firma belgijska, z kolei głównym wykonawcą i zleceniodawcą, który zlecił jego wykonanie polskiej spółce, była firma włoska – nie zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce. Przedmiotem prac miał być remont i prace adaptacyjne w budynkach na terenie jednostki, oraz prace związane z niwelacją terenu (wycinką drzew), przygotowaniem pod wykonanie fundamentu dla konstrukcji telekomunikacyjnej i umieszczenie urządzeń nadawczych w sposób trwały związanych z gruntem. Według spółki, zlecone jej zadania będą stanowiły „roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych”, które zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W związku z czym według polskiej spółki, przedmiotowa transakcja powinna zostać objęta odwrotnym obciążeniem i rozliczona przez włoskiego zleceniodawcę.

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, aby potwierdzić swoją opinię. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, iż świadczona przez Spółkę kompleksowa usługa polegająca na budowie/ modernizacji konstrukcji telekomunikacyjnych związana jest z nieruchomością, w związku z czym świadczona przez spółkę usługa nie jest usługą telekomunikacyjną, lecz usługą związaną z nieruchomością, która zgodnie z art. 28e ustawy o VAT podlega opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości czyli w Polsce. Dodatkowo z racji faktu, iż Włoski kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w Polsce – mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania. Przez co świadczone przez polską spółkę usługi opodatkowane powinny zostać podstawową stawkę VAT.

 

Źródło:

Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.780.2017.2.KK

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska