Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

W rodzinie podwójnie rozliczysz koszty

17-02-2015

Fiskus zezwala podatnikom na korzystną optymalizację podatkową związaną z rodzinnymi darowiznami. Potwierdzeniem dla tej tezy są dwie korzystne interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/1/415-1298/14/ŚS) oraz Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB1/415-362/13-2/AM)

Cała operacja jest wyjątkowo prosta, a polega na tym, że przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną rozlicza majątek jakim może być nieruchomość, znak towarowy czy urządzenie w kosztach podatkowych prowadzonej przez siebie działalności. Następnie przekazuje go w postaci darowizny członkowi najbliższej rodziny, dzięki czemu unika płacenia podatku od darowizny.

Poza tym taka darowizna nie podlega podatkowi od osób fizycznych. Obdarowany jeszcze raz amortyzuje majątek i ponownie jest on rozliczany w kosztach. Dodatkowo beneficjent darowizny może ją powrotnie wynająć darczyńcy. Jeszcze większe korzyści podatkowe można osiągnąć, gdy wartość rynkowa majątku wzrosła, dzięki czemu obdarowany może naliczać większe odpisy amortyzacyjne. Dzieje się tak dlatego, że do amortyzacji przyjmuje się wartość początkową to znaczy, że wartością, od której nalicza się amortyzację będzie wartość z aktu notarialnego, zazwyczaj znacznie wyższa niż pierwotna cena nabycia nieruchomości.

Jeśli przedsiębiorca nie chce lub nie może przekazać darowizny bliskiej osobie podobną optymalizację możne przeprowadzić przekazując darowiznę spółce osobowej, której będzie głównym wspólnikiem. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla podatników, jednak zapowiadane wprowadzenie do przepisów klauzul obejścia prawa może zamknąć drogę do takiego sposobu optymalizacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 6 lutego 2015, s.C4