Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wątpliwości przy wysokości stawki podatku VAT na e-booki

11-08-2015

Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z brzmieniem dyrektywy o VAT. Złożył w tej sprawie zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ważności dyrektywy o VAT (2006/112/WE). Wniosek ten został skierowany 7 lipca 2015 r. Pytanie dotyczy zastosowania stawki VAT dla książek w postaci tradycyjnej, audiobooków oraz e-booków.

Wydawać by się mogło, że na wszystkie te towary powinna być taka sama stawka VAT, jednak tak nie jest. Dla książek wydrukowanych na papierze oraz sprzedawanych w formie audiobooków stosuje się stawkę obniżoną, czyli 5%, natomiast dla książek w wersji elektronicznej - 23%. Trybunał Konstytucyjny w Polsce uznał, że różne traktowanie tych towarów powoduje naruszenie „zasady neutralności podatku VAT”. W związku z wątpliwościami wystąpił z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie to dotyczy ważności całej dyrektywy, więc w przypadku wyroku potwierdzającego wnioski polskiego sądu może dojść nawet do unieważnienia całej dyrektywy.

Argumentów za stosowaniem jednolitej, a więc obniżonej stawki podatku VAT dla książek papierowych i elektronicznych jest kilka. Po pierwsze dla czytelników najważniejsza jest treści książki, natomiast sam nośnik treści jest sprawą drugorzędną. Problem ten dotyczy sfery kulturalnej, więc należy w każdym przypadku stosować obniżoną stawkę VAT. Kolejny argumentem za unieważnieniem dyrektywy są błędy w procesie legislacyjnym przy jej wprowadzaniu. Projekt ten nie przeszedł wszystkich etapów konsultacji w Parlamencie Europejskim.
Na decyzję w tej sprawię zapewne trzeba będzie poczekać około roku, ponieważ tyle średnio trwa rozpatrywanie wniosków przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 22 lipca 2015 r., s A1, A2, C4, C8

Wniosek Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze K 61/13