Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wątpliwości w sprawie rozliczania opłat kontenerowych

13-07-2015

Sposób ujmowania opłat kontenerowych w wartości celnej towaru budzi wiele kontrowersji. Przykłady różnych sposobów rozliczania tych opłat przez różne instytucje.

Od ponad roku importerzy, spedytorzy oraz porty, w których trwa przeładunek towarów mają problem z klasyfikacją tzw. opłat THC. Opłaty te związane są z działaniami portowymi takimi jak załadowanie, rozlokowanie w magazynach czy przekazanie towaru do dalszego transportu. Opłaty te są niewielkie, czyli około 100 euro i nie mają one istotnego wpływu na wartość transportowanego towaru.

Wątpliwości spowodowane są treścią art. 30b ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem do podstawy opodatkowania zalicza się koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej. Przepis ten ogranicza ilość opłat, które są wliczane do podstawy opodatkowania. Jednak instrukcja, którą posługują się urzędy celne nakazuje w wartości celnej uwzględniać wszystkie koszty, które zostały poniesione przy imporcie towaru. Takie podejście znacznie rozszerza ilość opłat, które mogą zostać wliczone do wartości celnej. Spedytorzy sprzeciwiają się ujmowaniu opłat THC w wartości celnej, ponieważ opłaty THC już są oddzielnie opodatkowane.

Ministerstwo Finansów jest w trakcie przygotowywania interpretacji ogólnej w tej sprawie. Jednak Ministerstwo jest zdania, że wszystkie koszty dodatkowe należy wliczać do wartości celnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji orzekł, że opłaty THC nie powinny być wliczane do wartości celnej towaru. Różne opinie w tej sprawie powodują zamieszanie w sposobie klasyfikacji opłat kontenerowych.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 3 lipca 2015, s. C5.

DIS w Warszawie z dnia 26 września 2015, sygn. IPPP3/443-608/14-5/LK