Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wątpliwości w zakresie VAT od posiłków i noclegów wyjaśnione zostaną przez TSUE

14-11-2017

Sprawa dotyczyła spółki, która nabywała usługi gastronomiczne oraz noclegowe. W pewnej części zakupione usługi przeznaczane były dla potrzeb swoich pracowników, reszta zostawała odsprzedana powiązanym spółkom. Obie strony biorące udział w transakcji odsprzedaży były podatnikami VAT. W opinii podatnika, posiadała prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie tej części usług w której dokonuje ich odsprzedaży, gdyż wykorzystuje je przez to w działalności gospodarczej. Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka oparła się na art. 8 ust. 2a ustawy VAT, zgodnie z którym podmiot, który nabywa usługę we własnym imieniu, a następnie ją odsprzedaje – jest traktowany jakby tę usługę wyświadczył.

Organ podatkowy w Poznaniu uznał, jednak takie stanowisko za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT jednoznacznie odmawia prawa do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych – bez względu na fakt, iż przedmiotowe nabycie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

WSA w Gdańsku potwierdził stanowisko organu podatkowego podkreślając, iż powyższy przepis definitywnie niweluje prawo do odliczenia VAT.

NSA jednak nie był do końca przekonany czy wspomniany art. 88 ust.  1 pkt 4 powinien być w polskiej ustawie o VAT.  W związku ze swoimi wątpliwościami w zakresie faktu, iż powyższy przepis narusza zasady proporcjonalności i neutralności VAT, zwrócił się z pytaniem do TSUE i zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego pytania prejudycjalnego.

 

Źródło:

Postanowienie NSA z dnia 23 października 2017 r., sygn. akt I FSK 2084/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Andrzej Naskrętski