Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ważne zmiany w PIT: Pracodawca nie rozliczy już podatnika

25-01-2018

W bieżącym roku przy rozliczeniu podatkowym za 2017 rok pracownik może:

  • sporządzić samodzielnie własną deklarację podatkową na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11, lub
  • za pomocą PIT-WZ wnioskować (do 16 kwietnia br.) o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, sporządzone przez urząd wstępne zeznanie podatkowe, pracownik musi zaakceptować.

W latach wcześniejszych płatnik (pracodawca obliczający, jaki podatek należy pobrać od wynagrodzenia pracownika i odprowadzający ten podatek do organów podatkowych) mógł rozliczyć PIT swojego pracownika. Podatnik przed 10 stycznia danego roku, mógł dostarczyć pracodawcy oświadczenie PIT-12. Wówczas płatnik zobowiązany był do obliczenia podatku za rok podatkowy na formularzu PIT-40.

Likwidacja druków PIT-40 i PIT-12, na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 528), podyktowana była spadkiem popularności tych formularzy, stąd decyzja Ustawodawcy o ich likwidacji.

Mimo, iż możliwość rozliczenia rocznego PIT przez pracodawcę, była korzystną opcją dla podatnika, wprowadzone zmiany nie pozostawiają go samemu sobie. Alternatywą dla samodzielnego rozliczenia PIT jest pomoc urzędnika. Otrzymać ją możemy poprzez złożenie wniosku PIT-WZ (wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy składamy wyłącznie przez Internet). Na wypełnienie zeznania rocznego za podatnika urząd będzie miał 5 dni (od daty otrzymania PIT-WZ). O sporządzeniu deklaracji podatnik zostanie poinformowany drogą mailowy, a podgląd deklaracji będzie możliwy w systemie teleinformatycznym administracji podatkowej. Następnie podatnik będzie miał dwie możliwość:

  1. akceptacja przedstawionej mu deklaracji, co jest jednoznaczne ze złożeniem jej fiskusowi, lub
  2. odrzucenie deklaracji, co skutkuje koniecznością samodzielnego rozliczenia się z fiskusem.

Zeznanie podatkowe za 2017 rok należy złożyć do końca kwietnia br.

 

Źródło:

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy:  Marta Wiącek, Anna Ganczarska