Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Weryfikacja zasadności zwrotu podatku VAT w ramach czynności sprawdzających bez możliwości przeprowadzenia kontroli krzyżowej u kontrahentów.

08-11-2016
Fiskus, który w ramach czynności sprawdzających weryfikuje zasadność zwrotu VAT i przedłuża termin jego zwrotu, nie może żądać od kontrahentów podatnika przedłożenia dokumentów w celu ich skontrolowania- taki [...]