Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych

11-07-2016
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci obligacji oraz weksli zabezpieczających do Spółki Celowej, jako spółki osobowej spowoduje powstanie dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu na moment [...]