Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Woda butelkowana z wyższą stawką niż woda dostarczana za pośrednictwem wodociągów – potwierdza NSA

05-07-2017

Spór dotyczył spółki prowadzącej stacje benzynowe, która oprócz sprzedaży paliw, sprzedaje również innego rodzaju towary w tym m. in. butelkowaną wodę źródlaną.  W związku z prowadzoną sprzedażą, spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym przedstawiła wątpliwość w zakresie właściwej stawki podatku VAT dotyczącej sprzedawanej wody. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, dotychczas woda kwalifikowana była na podstawie PKWiU do działu 11.0 – Napoje i opodatkowana stawką 23 %. Jednak w opinii spółki w przypadku gdy sprzedawana butelkowana woda źródlana nie różni się żadnymi właściwościami od tej w postaci naturalnej zdatnej do picia (PKWiU 36.00.11), to również woda butelkowana powinna być opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 8 %. W swojej argumentacji podatnik wskazał, iż oba rodzaje wody spełniają te same wymagania w kwestii właściwości mikrobiologicznych, chemicznych oraz fizykochemicznych. Jak również mają tożsamy cel jakim jest gaszenie ludzkiego pragnienia. Według spółki, z punktu widzenia konsumenta nie jest możliwe wykazanie istotnych różnic pomiędzy takimi rodzajami wody.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy, wskazując, iż w sytuacji gdyby przeciętny konsument nie był w stanie wskazać na istotne różnicę pomiędzy butelkowaną wodą źródlaną, a wodą w postaci naturalnej zdatnej do picia to nie decydowałby się na zakup wody butelkowanej, korzystając wyłącznie z wody dostarczanej wodociągiem. W konsekwencji sprzedawana woda butelkowaną powinna być opodatkowana stawką 23 %.

Stanowisko organu potwierdził również WSA w Krakowie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2015 roku sygn. I SA/Kr 114/15 oraz następnie NSA w wyroku z dnia 23 czerwca 2017 roku sygn. I FSK 1781/15.

 

Źródło:

Wyrok WSA Krakowie z dnia 10 kwietnia 2015 r. o sygn. I SA/Kr 114/15

Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2017 r. o sygn. I FSK 1781/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska