Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

WSA wskazuje jak należy opodatkować dostawy łańcuchowe

01-02-2017

Spór dotyczył spółki, która złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia miejsca dostawy towarów w transakcji łańcuchowej oraz jej opodatkowania.

W opisanym stanie faktycznym podatnik wskazał, iż jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów w ramach tzw. transakcji łańcuchowych. W przeprowadzanych transakcjach wnioskodawca jest pierwszym w kolejności podmiotem dokonującym sprzedaży towaru na rzecz drugiego podmiotu posiadającego siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej bądź poza jej terytorium. Nabywca towarów od spółki dokonuje dalszej ich sprzedaży do kolejnego podmiotu w łańcuchu dostaw, najczęściej do finalnego odbiorcy. Jednocześnie towary sprzedawane przez spółkę, dostarczane są bezpośrednio od wnioskodawcy do finalnego odbiorcy towarów, będącego ostatnim podmiotem w łańcuchu dostaw. Jak wskazał wnioskodawca transakcje sprzedaży towarów przez niego odbywać się mogą według różnych warunków Incoterms w tym EXW oraz FCA. Niejednokrotnie transport towarów bezpośrednio od wnioskodawcy do finalnego odbiorcy realizowany jest przez firmę transportową, opłacaną przez finalnego odbiorcę, jednak to wnioskodawca zajmuje się operacyjną organizacją transportu.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie czy niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, to spółka jest podmiotem organizującym transport w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy VAT, a w konsekwencji transakcja sprzedaży towaru przez spółkę na rzecz kolejnego podmiotu w łańcuchu dostaw podlega opodatkowaniu w Polsce odpowiednio, jako eksport towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Sprawa ostatecznie znalazła swój finał w WSA. Sąd zgodził się z podatnikiem wskazując, iż istotnym w kwestii ustalenia transakcji ruchomej, poza organizacją transportu, jest określenie w którym państwie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel pomiędzy pierwszym nabywcą a drugim nabywcą (czyli drugim i trzecim w kolejności podmiotem w transakcji łańcuchowej).

 

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16.12.2016 r. o sygn. I SA/Kr 704/16 orzeczenie nieprawomocne

Artykuł na Rzeczpospolita Online

Artykuł na InfoCuria Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki