Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybór stawki VAT w przypadku wynajmu trenerów

13-07-2015

Indywidualna interpretacja związana z doborem stawki podatku VAT w przypadku usługi wynajmu trenerów.


Spółka prowadzi placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W ramach swojej działalności spółka ta podpisała umowę z innym podmiotem, w której zobowiązuje się do dostarczenia trenerów, którzy mieliby przeprowadzić szkolenia. Spółka jest podwykonawcą w projekcie organizowanym przez beneficjenta. Za tą usługę spółka wystawiła fakturę z 23 % VAT. Spółka miała wątpliwości czy prawidłowo naliczyła podatek VAT, ponieważ projekt w ramach, którego pracowali pracownicy tej firmy współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z interpretacji wynika, że spółka w tej sytuacji nie zajmowała się bezpośrednio kształceniem. Świadczyła tylko usługę związaną z zapewnieniem obecności trenerów we właściwym terminie. O bezpośredniej usłudze kształcenia mówi się, kiedy podmiot odpowiada za wszystkie elementy szkolenia jak np. organizacja czy kontrola. Więc Spółka prawidłowo naliczyła 23% stawkę podatku VAT. W związku z tą usługą nie przysługuje spółce zwolnienie.

Spółka zaskarżyła tą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednak sąd oddalił tę skargę i utrzymał w mocy interpretację.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 1 lipca 2015 r. s. H4

WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r., sygn.. III SA/Wa 761/1