Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydanie towarów jest częścią usługi marketingowej na gruncie VAT

05-01-2016

Świadczenia usługi marketingowej i promocyjnej na zlecenie kontrahenta w ramach których dochodzi do nieodpłatnego wydania towarów potencjalnym klientom, stanowi element usługi kompleksowej i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT – orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki, która na zlecenie kontrahenta prowadziła akcje marketingowe mające na celu przedstawienie personelowi medycznemu, właściwości produktów oferowanych przez kontrahenta. W ramach podejmowanych działań były organizowane spotkania podczas, których wręczano uczestnikom materiały drukowane czy przedmioty marketingowe takie jak kubki, długopisy, kalendarz itp. Dodatkowo uczestnikom zapewnienia poczęstunek. Za świadczone usługi Spółka wystawiała kontrahentom faktury, gdzie wysokość wynagrodzenia obliczana była w oparciu o sumę poniesionych kosztów z uwzględnieniem umówionej marży. Zdaniem Spółki opisane przekazanie towarów i świadczenie usług dokonywane są w ramach jednej kompleksowej usługi realizowanej na rzecz kontrahenta i nie powinny zostać odrębnie opodatkowane VAT.

Zdaniem organu podatkowego stanowisko spółki jest błędne, bowiem wynagrodzenie otrzymane przez spółkę obejmuje zwrot kosztów, co powoduje iż wydanie towarów jest odpłatne. W konsekwencji w ocenie organu spółka powinna wykazać sprzedaż towaru i świadczenie usług na rzecz beneficjentów programu jako odrębną transakcję od świadczonej usługi marketingowej.

WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi ponieważ jego zdaniem w przedstawionej sprawie nie dochodzi do wydania towarów na rzecz bezpośredniego konsumenta tylko osób do których skierowana są działania marketingowe. Przekazywane materiały miały charakter promocyjny, nie były nagrodą za określone działania na rzecz spółki.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 28.12.2015, strona D5.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2015 r. sygn. III SA/Wa 4024/14 (orzeczenie nieprawomocne)