Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki na katering dla zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów

10-01-2018

We wniosku o interpretację Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność m.in. związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki tworząc strony internetowe, internetowe kampanie reklamowe, aplikacje internetowe i mobilne. W tym zakresie współpracuje z innymi podmiotami będącymi zleceniobiorcami Wnioskodawcy. W celu koordynacji prac nad projektami kontrahenci Wnioskodawcy wykonujący ww. elementy regularnie spotykają się z przedstawicielami Wnioskodawcy w jego siedzibie kilka razy w tygodniu, gdzie pracują na bieżąco nad zleconymi im projektami współpracując z pracownikami Wnioskodawcy. Spotkania te mają charakter roboczy, organizacyjny i koordynacyjny. Ponieważ spotkania trwają wielokrotnie od godzin porannych do popołudniowych, Wnioskodawca w celu poprawy efektywności organizowanych spotkań i zwiększenia wydajności pracy zleceniobiorców zamierza zamawiać ciepłe posiłki w firmie cateringowej z dowozem do siedziby Wnioskodawcy, z których oprócz pracowników Wnioskodawcy korzystaliby również jego kontrahenci obecni na spotkaniach.

Wnioskodawca wskazał, iż  będzie mógł On zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup posiłków dostarczanych przez firmę cateringową do jego siedziby na regularnie organizowane spotkania ze współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad Jego projektami.

Organ uznał, iż zaprezentowane stanowisko podatnika jest prawidłowe. W ocenie organu wydatki na zakup posiłków, które zamierza ponieść Wnioskodawca pozostają w związku z prowadzoną działalnością w celu osiągnięcia lub zachowania źródeł przychodów. Sfinansowanie posiłków dla zleceniobiorców i współpracowników obecnych na regularnych spotkaniach roboczych i koordynacyjnych w siedzibie Wnioskodawcy podniesie efektywność tych spotkań, zwiększając wydajność pracy ww. podmiotów i skracając czas wykonywania zleconych im prac. Przyczyni się również do poprawy jakości wykonywanych zleceń, pozwalając na lepszą koncentrację na zleconych zadaniach i przede wszystkim skróci czas potrzebny na wykonanie projektu pozwalając na wcześniejszą sprzedaż projektu i tym samym uzyskanie większego przychodu w krótszym czasie. W związku z tym poniesione przez Spółkę wydatki na zakup posiłków na spotkania z współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy, tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 6 grudnia 2017r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak sprawy :sygn. 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS

 

Autorzy: Michał Dybka, Anna Ganczarska