Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki na organizację imprez integracyjnych przez podatnika jako koszty uzyskania przychodów

07-02-2018

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 stycznia 2018 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS zajął stanowisko, iż wydatki na imprezy integracyjne organizowane przez podatnika, w których uczestniczą jego pracownicy, ale także osoby z którymi podatnik zawarł stosunki zlecenia, a także uczestniczą  podwykonawcy podatnika nie mogą w całości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż w ocenie organu poza wydatkami na pracowników w pozostałym zakresie  wydatki te powinny być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pk 28 ustawy o CIT, ponieważ, ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań, a nie cel integracyjny.

Z powyższej interpretacji wynika, iż obecnie podatnicy, którzy będą chcieli integrować swoich pracowników, ale także integrować swoich pracowników z kontrahentami będą mogli uznać za koszty uzyskania przychodów tylko wydatki jakie będą dotyczyły ich pracowników. Organ bowiem uznaje, iż choć celem samej imprezy jest integracja to jednak w stosunku do kontrahentów, którzy są obecni na imprezie osiągany jest w pierwszej kolejności cel reprezentacyjny i dlatego tej części wydatków  w jego ocenie nie można zaliczyć do KUP.

Powyższa interpretacja wskazuje, iż organy podatkowe mogą domagać się od podatnika rozdzielania wydatków jakie ponoszą oni organizując imprezy integracyjne na wydatki związane z uczestnictwem pracowników mogące zostać zaliczone do KUP i pozostałe związane z udziałem kontrahentów, których zaliczyć nie można w poczet KUP.

 

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS

 

Autor: Michał Dybka