Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki na zakup zegarków dla pracowników a koszty uzyskania przychodów

20-02-2018

Spółka  z branży produkcyjnej w 2019r.będzie obchodzić jubileusz 25-lecia swojej działalności. Z tej okazji, Zarząd Spółki planuje nabyć upominki w postaci zegarków z wygrawerowanym logiem Spółki wręczyć je nieodpłatnie pracownikom, legitymującym się odpowiednim stażem pracy. Zegarki zostaną nabyte ze środków obrotowych i przyznane na podstawie jednostronnej decyzji Zarządu. Zegarki nie będą stanowiły dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, a ich otrzymanie nie wynika z zawartych umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych tego podmiotu.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej za pomocą, której chciała potwierdzić, że wydatki na nabycie zegarków będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

W jej ocenie wydatki na nabycie zegarków wręczanych jego pracownikom w ramach jubileuszu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pośrednio związanych z przychodem. Wydatki związane z obchodzeniem tego rodzaju ważnych uroczystości są powszechnie przyjętą normą zwyczajową w wielu przedsiębiorstwach. Przede wszystkim, uczczenie takich uroczystości przyczynia się do wzmocnienia relacji między pracownikami, ma efekt motywacyjny, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów. Jednocześnie, przedmiotowych wydatków nie sposób zaliczyć w poczet kosztów reprezentacji, które zasadniczo skierowane są do otoczenia zewnętrznego firmy, nie zaś do jej pracowników.

Ze stanowiskiem Spółki zgodził się organ podatkowy, który przyznał Wnioskodawcy rację, iż analizowanych wydatków nie można zaliczyć wprost do katalogu kosztów związanych z reprezentacją, ponieważ uczczenie jubileuszu istnienia jego działalności, poprzez wręczenie swoim pracownikom upominków w postaci zegarków, ma na celu pozytywny wpływ na ogólną działalność Spółki, tj. wzmocni więź Spółki z pracownikami, podkreśli, iż należą oni do liczącej się, stabilnej finansowo organizacji, co może być bodźcem do dalszej efektywnej pracy. Tym samym Spółka może przedmiotowe wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24.01.2018, sygn.0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM,

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska