Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki poniesione na kurs języka obcego można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności

18-01-2017

Wnioskodawca jest programistą prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą, zaś w podatku dochodowym rozliczającym się na zasadach ogólnych według stawki 19%. Wnioskodawca świadczy usługi wsparcia programistycznego swoim kontrahentom, którzy nierzadko mają podpisane umowy również z innymi podmiotami, w tym z podmiotami zagranicznymi. Językiem komunikacji jest język angielski. W celu jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków, Wnioskodawca musi się dokształcać poprzez czytanie książek, czasopism i specjalistycznych informacji. Z uwagi na fakt, że książki i komentarze wydawane są w języku angielskim, a tłumaczenia dokonywane są z opóźnieniem, Wnioskodawca jest zobligowany posiadać także znajomość języka angielskiego.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zasadne jest wliczenie do kosztów prowadzonej działalności wydatków poniesionych na naukę języka angielskiego?

W ocenie Wnioskodawcy język angielski jest niezbędny zarówno do wykonywania swoich usług z najwyższą jakością jak i warunkiem właściwej komunikacji z kontrahentami. Wnioskodawca podkreślił, że brak znajomości tego języka nie tylko utrudniałoby mu wykonywanie swoich obowiązków, ale całkowicie je uniemożliwiło.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Wskazał, że istotne dla właściwej kwalifikacji wydatku poniesionego na kurs języka angielskiego do kosztów prowadzonej działalności jest ustalenie:

- czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej i mających z nią związek, lub

- czy taki wydatek służy jedynie podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, stąd mającego charakter osobisty.

Z uwagi zatem na fakt, że Wnioskodawca chcąc świadczyć swoje usługi, musi coraz lepiej posługiwać się językiem angielski, a poniesione wydatki spowodują powstanie przychodu, wydatki na kurs mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z dnia 15.12.2016 r., sygn. 3063-ILPB1-1.4511.215.2016.2.IM,

Artykuł na Wolters Kluwer Podatki - ABC

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska