Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wydatki poniesione na polepszenie jakości powietrza, a koszty podatkowe

09-08-2017

Sprawa dotyczyła Spółki prowadzącej działalność gospodarczą w branży informatycznej. Firma zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W opisie stanu faktycznego Spółka wskazała, iż jej pracownicy narażeni są na szereg negatywnie wpływających na zdrowie czynników – oprócz tych związanych ze stresem i presją czasu istotnym jest również bardzo zła jakość powietrza w mieście i jego okolicach. Jako potwierdzenie przedstawionego stanu faktycznego spółka wskazała na dokument przygotowany przez uprawnionego specjalistę BHP, oraz odwołała się do badań przeprowadzonych przez odpowiednie instytucje, wskazujące na niebezpieczne stężenie Pyłów w powietrzu. W związku z przedstawionymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, spółka podjęła liczne inicjatywy w celu poprawy jakości środowiska pracy w  tym również skupiła się na poprawie jakości powietrza. W tym celu zakupiła maski antysmogowe oraz mechaniczne oczyszczacze powietrza (do miejsca pracy oraz miejsca zamieszkania pracowników). Zakup ten miał na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia pracowników oraz redukcji ryzyka chorób, co z kolei przełożyć miało się na mniejszą liczbę zwolnień chorobowych oraz zwiększenie wydajności w pracy.

Spółka powzięła wątpliwość w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych na zakup wydatków do kosztów podatkowych. W jej opinii wszystkie wydatki będzie mogła zakwalifikować do kosztów podatkowych jako tzw. koszty pośrednie, tj. poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PDOF).

Organ zgodził się z podatnikiem jednak tylko w części. Uznał, iż wydatki przeznaczone na zakup masek antysmogowych oraz oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do używania w miejscu zamieszkania pracowników nie spełniają kryterium celowości o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 czerwca 2017 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.110.2017.1.AM.

Artykuł na Rzeczpospolita Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska