Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wykonujesz zlecenia w zagranicznym biurze? Nie zapłacisz PIT w kraju.

28-11-2017

Wnioskodawca prowadzi zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania. Wykonuje ją zarówno na terenie kraju oraz w innych krajach europejskich, głównie w Szwecji, skąd otrzymuje najwięcej zleceń. Realizacja kontraktu wymaga częstego pobytu w danym kraju, co powoduje iż najprawdopodobniej będzie przebywał  w Szwecji dłużej niż 183 dni w ciągu roku. Przy czym jego najbliższa rodzina przebywa w Polsce.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia obowiązku podatkowego w RP, a mianowicie czy Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Szwecji, mógłby być opodatkowany w Szwecji, pod warunkiem, że działalność prowadzona byłaby poprzez zagraniczny zakład i w takiej mierze w jakiej dochody mogą być przypisane temu zakładowi.

Przez „zakład” należy rozumieć stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, a w szczególności np. siedzibę zarządu, filię, lub biuro.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego działalność nie spełnia warunków skutkujących powstaniem zakładu na terytorium Szwecji. W związku z czym pozostanie on polskim rezydentem i podatek od wszystkich swoich dochodów rozliczy w Polsce.

Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wprawdzie przyznał, że Wnioskodawca pozostanie polskim rezydentem, ale nie oznacza to, że podatek od wszystkich dochodów zapłaci w Polsce. Uznał, że Wnioskodawca ma w Szwecji stałą placówkę (zakład). Organ wyjaśnił, że placówka jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do realizacji zadań firmowych. Taka placówka może być np. usytuowana w pomieszczeniach należących do innego przedsiębiorstwa - w tym przypadku szwedzkiego zleceniodawcy.

Z uwagi na to, iż Wnioskodawca korzystał w Szwecji z biura i infrastruktury zleceniodawcy oraz wykonywał tam projekty dłużej niż pół roku, to ma tam stałą placówkę (zakład). W związku z czym dochód uzyskany na terytorium Szwecji, będzie podlegać opodatkowaniu w Szwecji i Polsce z uwzględnieniem właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Żródło:

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2017 r., nr 0115-KDIT3.4011.256.2017.1.MR

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska