Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynagrodzenie za nabycie systemu ERP a wartość początkowa licencji jako wartości niematerialnej i prawnej

15-02-2017
Wnioskodawca może uznać wydatki związane z nabyciem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego jako wydatki na nabycie składnika majątku trwałego, stanowiącego wartość początkową wartości niematerialnej [...]