Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynagrodzenie za oprogramowanie nie jest należnością licencyjną

02-02-2016
NSA zwraca uwagę na fakt, iż należności z tytułu licencji na oprogramowanie komputerowe nie mogą być utożsamiane z należnościami z praw autorskich do dzieła literackiego lub naukowego