Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynagrodzenie za oprogramowanie nie jest należnością licencyjną

02-02-2016

NSA zwraca uwagę na fakt, iż należności z tytułu licencji na oprogramowanie komputerowe nie mogą być utożsamiane z należnościami z praw autorskich do dzieła literackiego lub naukowego

Sprawa dotyczyła spółek z jednej grupy kapitałowej, które kupowały licencje do programów od zagranicznych firm posiadających swoje siedziby w USA, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Zakupione licencje odsprzedawane były na zasadzie sublicencji, jak również wykorzystywane na potrzeby wewnętrzne spółek. Wątpliwość dotyczyła przede wszystkim obowiązku potrącenia w Polsce podatku u źródła od wynagrodzenia za licencję do programów używanych na własne potrzeby. W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych wskazał, że wynagrodzenie za licencje do programów stanowią przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, przez co trzeba uznać je za należności licencyjne na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organ podatkowy wywnioskował z przepisów, że powyższe umowy uznają wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego za należności licencyjne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił jednak powyższe interpretacje przyznając rację wnioskodawcy. NSA również stanął po stronie spółek potwierdzając stanowisko WSA. Sąd wyjaśnił, że nie można z samego faktu, iż oprogramowanie komputerowe jest utworem, wnioskować, że należności za jego użytkowania stanowią należności licencyjne jako dzieła literackie bądź naukowe. NSA nie zgadzając się ze stanowiskiem organu podatkowego wskazał, że programy komputerowe są dziełami odmiennymi rodzajowo i nie stanowią podkategorii utworu literackiego lub naukowego.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyroki NSA: z 20 stycznia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2881/13, II FSK 2882/13, II FSK 2637/13, II FSK 2665/13, II FSK 2592/13, II FSK 2844/13)