Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynajem mieszkania w mieście kontrahenta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

10-01-2018

Ustawa o PIT nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Przyjmuje się więc, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Podatnik prowadzący jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem podpisuje umowy z różnymi klientami, często poza miejscem swojego zamieszkania. W związku z tym, że niektóre wymogi umowy z kontrahentami zmuszają do częstych, odległych podróży służbowych podatnik planuje wynająć mieszkanie na okres trwania umowy. Mieszkanie nie będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności, ma służyć jedynie celom mieszkaniowym związanym z przedłużonym wyjazdem służbowym poza siedzibę firmy i miejsce zamieszkania. Co ważne, najem ma być okresowy i nie jest związany ze zmianą miejsca zamieszkania. W przedmiotowej sprawie, podatnik zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, czy wydatki związane z wynajęciem takiego mieszkania będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że jeżeli poniesione wydatki będą spełniać wszystkie wymienione powyżej warunki, to będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Przy tym, obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża Podatnika.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2017 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, znak sprawy: 0115-KDIT3.4011.359.2017.1.AK.

 

Autorzy: Piotr Adamski, Anna Ganczarska