Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wynajem urządzenia przemysłowego od zagranicznego kontrahenta a WHT

06-05-2016

Wydany wyrok dotyczył przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem oraz budową piecy przemysłowych. Spółka zajmuje się również montażem gotowych konstrukcji u klienta zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. By móc wykonać zlecenie za granicą spółka wynajmuje maszyny budowlane, takie jak koparki, wózki widłowe, kontenery budowlane, które służą do wykonania usługi. Podatnik podkreślił, że wynajmowane maszyny nie są urządzeniami przemysłowymi. Spółka zadała pytanie czy ma ona obowiązek pobrać podatek u źródła od wartości wynagrodzenia za wynajem. Zdaniem spółki nie ma takiego obowiązku, ponieważ przedsiębiorca, który wynajmuje maszyny nie osiąga przychodu na terenie Polski, nie prowadzi tu działalności gospodarczej, nie ma stałej placówki, biura ani przedstawicielstwa. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się z prezentowanymi argumentami.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz przychylił się do wniosków które przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA) w swoim wyroku. WSA w uzasadnieniu wyjaśnił że sprzęt budowlany wynajmowany oraz wykorzystywany jest na terytorium kraju w którym są świadczone usługi montażowe. W związku z tym jedynym elementem łączącym dochód podmiotu zagranicznego a terytorium Polski jest wypłata wynagrodzenia przez spółkę polską. Dodatkowo WSA potwierdził że maszyny budowlane nie mogą być utożsamiane z urządzeniami przemysłowymi. Powołał się tutaj na różne definicje słownikowe obu pojęć.

Ostatecznie WSA w wyroku potwierdził że usługi świadczone przez nierezydenta mogłyby zostać objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym tylko w sytuacji, gdy dochód z takiej usługi zostałby osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma tutaj znaczenia siedziba podmiotu który wypłaca wynagrodzenie.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19.04.2016 r. o sygnaturze II FSK 465/14
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia o3.10.2013 roku o sygnaturze I SA/Kr 1371/13