Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wypłacający wynagrodzenie zaliczy je do kosztów podatkowych

23-05-2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, iż spółka przejmująca część innej firmy, która wypłaci zaległe wynagrodzenie, będzie mogła zaliczyć je do swoich kosztów podatkowych.