Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wyrok NSA w sprawie podatku od nieruchomości

02-02-2016
NSA orzekł, iż podatek od nieruchomości oblicza się od wartości rynkowej tylko w przypadku, gdy nieruchomość nie jest amortyzowana.