Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wyrok NSA w sprawie świadczeń kompleksowych

01-03-2016

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego stosowanie mechanizmu świadczenia kompleksowego na gruncie VAT powinno mieć charakter wyjątkowy

Spór dotyczył spółki, która jako hurtowania farmaceutyczna świadczyła usługi polegające na dostawie i montażu aparatury medycznej. Według hurtowni, miała ona prawo do stosowania jednej 8 – procentowej stawki VAT zarówno do dostawy aparatury jak również do jej montażu i związanych z nim prac adaptacyjnych. Spółka bowiem uznała powyższe świadczenia za usługę kompleksową.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku podważył jednak prawidłowość stosowanych stawek. W jego opinii, hurtownia powinna zastosować stawkę 8 procent jedynie dla dostawy sprzętu medycznego, a montaż takiej aparatury powinien być opodatkowany stawką 23 – procentową. Według organu podatnik nie miał prawa uznać powyższych świadczeń za usługę kompleksową. Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż samego montażu aparatury nie dokonuję hurtownia a zatrudnieni przez nią podwykonawcy, którzy wykonując usługę wystawiają faktury ze stawką 23 – procentową. Zatem spółka opodatkowując montaż stawką 8 – procentową zaniża podatek należny.

Stanowisko fiskusa potwierdził wyrok NSA z 11 lutego 2016 r. o sygn. akt I FSK 1668/14. Sąd również podkreślił, że hurtownia zajmuję się dostawą sprzętu medycznego, jednak sam jego montaż wykonywany jest przez lokalne firmy budowlane, zatem nie może być mowy o jednolitej usłudze kompleksowej.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Źródło: Wyrok NSA z 11 lutego 2016 r., o sygn. akt I FSK 1668/14.