Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie refakturowaniu mediów przy usłudze najmu

28-04-2015
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dnia 16 kwietnia 2015 r., wydał wyrok dotyczący refaktury kosztów mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu śmieci) dokonywanej przez wynajmującego na [...]