Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wysyłanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej

20-02-2018

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 12 stycznia 2018 r.  wydał interpretację podatkową (nr 0114-KDIP3-3.4011.438.2017.1.JK2), w której wskazał warunki konieczne do spełnienia, aby uznać za uprawnione doręczanie pracownikom informacji PIT-11 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Organ wskazał, iż aby zgodnie z prawem  doręczyć  informację PIT-11 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

  • informacja taka musi być sporządzona według ustalonego wzoru;
  • podatnicy muszą  wyrazić zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej;
  • informacja taka musi być  opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku;
  • płatnik musi dysponować dowodem faktycznego przekazania i doręczenia podatnikowi wiadomości elektronicznej, którą przesłano PIT-11.

Organ podkreślił, iż tylko w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania pracownikowi/ zleceniobiorcy informacji – PIT-11.

W rozpatrywanym stanie faktycznym podatnik nie zadbał o zgodę pracownika na doręczenie w ten sposób w/w informacji, mimo, iż wykorzystanie tej drogi kontaktu w firmie było powszechne z uwagi na istniejącą platformę, która była wykorzystywana na potrzeby akceptacji składanych wniosków urlopowych, generowania pasków wynagrodzeń.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3  3.4011.438.2017.1.JK2)

 

Autor: Michał Dybka