Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Z paragonu za autostradę wolno odliczyć VAT

09-05-2017

Przedmiotowa sprawa dotyczyła przedsiębiorcy (czynnego podatnika VAT), prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.  Podczas jej wykonywania przedsiębiorca bardzo często korzysta z przejazdów płatnymi autostradami, za które jako dowód zapłaty otrzymuje paragony fiskalne.

Wątpliwość budziła możliwość odliczenia podatku VAT z paragonu fiskalnego, który nie zawierał nazwy odbiorcy. Wnioskodawca powołując się na paragraf 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m. in. wystawiania faktu, uznał, że za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi chociaż nie zawierają nazwy i danych identyfikacyjnych odbiorcy, co za tym idzie, ma prawo do odliczenia podatku VAT  z otrzymanego paragonu.

W myśl paragrafu 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, faktura wystawiana w formie biletu jednorazowego powinna zawierać:

  1. numer i datę wystawienia,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  5. kwotę podatku,
  6. kwotę należności ogółem.

Po przeanalizowaniu sprawy, organ uznał, że skoro wskazany wydatek związany był z działalnością opodatkowaną, w tym przypadku ze świadczeniem usług transportowych oraz paragon fiskalny zawierał niezbędne ww. informacje, to o ile nie wystąpiły ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT (który określa, w jakim przypadku faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego), przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Źródło:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.977.2016.1.AD

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska