Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Za źle wykonaną usługę, firma nie zaliczy rekompensaty do podatkowych kosztów

28-07-2015

Spółka specjalizująca się w transporcie żywności, rekompensaty za źle wykonaną usługę zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. Jej stanowisko uznawała za prawidłowe Izba Skarbowa w Poznaniu. Interpretacja została zmieniona

W opinii spółki specjalizującej się w transporcie żywności, rekompensaty, które wypłacała kontrahentom za źle wykonane usługi, miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Swoje stanowisko opierała na fakcie, iż były to zdarzenia od niej niezależne, jak również niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Co więcej stwierdziła, iż wypłata wspomnianych rekompensat prowadziła do podtrzymania współpracy co skutkowało zabezpieczeniem źródła przychodów. Spółka dodała, że wypłacane odszkodowania polepszały jej wizerunek jako solidnego kontrahenta.

Aby potwierdzić swoje stanowisko, zwróciła się dnia 29 marca 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o wydanie indywidualnej interpretacji. W odpowiedzi dnia 2 lipca 2013 r. Dyrektor Izby wydał interpretację, w której uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Jednak korzystna dla podatnika interpretacja dnia 18 czerwca 2015 r. została uznana za nieprawidłową. Minister finansów powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT:
„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: Kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług”
zmienił interpretację wskazując, iż jeżeli spółka płaci odszkodowanie w związku z nienależytym wykonaniem umowy, to wspomniany wydatek musi być wyłączony z kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 21 lipca 2015 r., s. C4.
Interpretacja Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. (sygn. DD10.8221.43.2015.MZO).