Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zakończenie działalności, brak podatku

31-03-2015

Przychodem dla firmy są wyłącznie odszkodowania za składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Taki wniosek wysuwa się po przeanalizowaniu interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, o którą wystąpiła podatniczka przedstawiając następującą sytuację.

Prowadziła ona działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych w wykorzystywanym do tego celu drewnianym budynku. Budynek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po zlikwidowaniu firmy podatniczka dalej ponosiła wszelakie koszty utrzymania budynku. Po upływie dwóch lat od zakończenia działalności budynek spłonął, a jego właścicielka otrzymała odszkodowanie. W związku z tym skierowała pytanie do organu o sposób rozliczenia otrzymanego odszkodowania. Podatniczka miała wątpliwości, czy potraktować odszkodowanie jako przychód z działalności gospodarczej? Czy też może skorzystać ze zwolnienia od podatku przystosowanego dla rozliczania odszkodowań poza firmą?

Zdaniem skarbówki wypłacone odszkodowanie nie stanowi przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Organ powołał się na przepisy art.21 ust.1 pkt.4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią tego artykułu wolne od podatku są świadczenia otrzymane z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Wyjątek stanowią odszkodowania dotyczące szkód powstałych na majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wówczas otrzymane kwoty odszkodowania stanowią przychód. Taki wniosek wynika wprost z art.14 ust.2 pkt 12 ustawy o PIT. Warto zaznaczyć, że zdaniem organu do majątku związanego z prowadzoną działalnością zalicza się zarówno środki trwałe oraz inne rzeczy wykorzystywane w prowadzonej działalności. Interpretacja przepisów przez organ była następująca, jeżeli podatniczka zamknęła firmę dwa lata temu to budynek przestał być składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością. W związku z tym odszkodowania nie można uznać za świadczenie opisane w art.14 ust.2 pkt 12 ustawy o PIT.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2015r., nr. IBPBI/1/415-1468/14/ŚS
Źródło: Rzeczpospolita 23.03.2015r., str. C5.