Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapewnienie przez pracodawcę dojazdu i zakwaterowania swoim pracownikom jest dla nich przychodem ze stosunku pracy

10-10-2017
Przyznane przez pracodawcę świadczenia na rzecz pracowników związane z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, będą stanowić dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu [...]