Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu

11-07-2018
Zapłata składek za osoby świadczące usługi w przeszłości na podstawie umowy, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, będzie skutkowała powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. [...]