Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapłata zaległych składek ZUS nie jest w całości kosztem

18-01-2017
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, które pracodawca powinien potrącić z wynagrodzenia pracownika, ale uregulował je z własnych środków, nie stanowią dla niego kosztu podatkowego.