Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana nabywcy oznacza korektę VAT

17-02-2015

W sytuacji, gdy następuje zmiana stron umowy, to uprzednio zapłacona kwota zaliczki przestaje nią być i należy ją skorygować. Wówczas na nowego nabywcę spada ciężar zapłaty podatku VAT. Takie stwierdzenie płynie z interpretacji podatkowej wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach.

Sytuacja dotyczyła podatnika, który zakupił maszynę produkcyjną w jednym z krajów UE dokonując wszelkich formalności oraz wpłacając zaliczkę na rozpoczęcie produkcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakup takiej maszyny wraz z jej montażem będzie opodatkowany podatkiem VAT w kraju montażu. Nabywca rozważył jednak wycofanie się z zakupu tej maszyny, poprzez zgodne z prawem przeniesienie umowy na osobę trzecią.

W takiej sytuacji podatnik, który początkowo planował zakup, zapytał o konieczność korekty VAT rozliczonego z tytułu zaliczki. W przekonaniu podatnika nie nastąpi potrzeba dokonania korekty VAT-u z tytułu wpłaconej zaliczki. Podatnik wychodził z założenia, że nie będzie miał takiego obowiązku, ponieważ w jego mniemaniu nie następuje zwrot zaliczek w imieniu dostawcy, a wyłącznie zapłata za wejście w posiadanie praw i obowiązków związanych z kontraktem.

Takiego toku rozumowania nie podzielił jednak organ, do którego zwrócił się podatnik. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że zaliczki nie można utożsamiać z samodzielnym zdarzeniem gospodarczym, więc jeżeli nie dojdzie do dokonania transakcji jaką jest zakup maszyny, to wygaśnie zobowiązanie podatkowe z tytułu zapłaconej zaliczki i podatnik ma obowiązek skorygować rozliczenie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.01.2015, sygn. IBPP4/4512-37/15/PK
Źródło: Rzeczpospolita, 10 lutego 2015, s.C4