Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana przeznaczenia świetlic gminy nie skutkuje nabyciem prawa do odliczenia

15-02-2017

Spór dotyczył Gminy, która jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT jest właścicielem świetlic wiejskich. Na niektóre ze świetlic Gmina poniosła nakłady inwestycyjne związane m.in. ze sporządzaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem prac budowlanych, sprawowaniem nadzoru nad pracami, zakupem materiałów, wyposażenia, etc. Część  z wybudowanych bądź zmodernizowanych świetlic oddana została do użytkowania przed marcem 2012 roku (kiedy to przyjęto oficjalny regulamin korzystania z gminnych świetlic), w związku z czym początkowo świetlice wykorzystywane były jedynie nieodpłatnie, po czym sposób ten został zmodyfikowany na wykorzystanie odpłatne i nieodpłatne. 

Gmina zwróciła się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w którym zapytała m.in. czy w przypadku świetlic, będących przedmiotem inwestycji oddanych do użytku przed 2012 r., w przypadku których w pierwszych latach użytkowania obiekty te użytkowane były wyłącznie nieodpłatnie – Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego, w drodze korekty wieloletniej na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

Organ odmówił jednak gminie prawa do odliczenia, powołując się m.in. na wyrok TSUE w sprawie C-378/02 z  dnia 2 czerwca 2005 r., w którym to Trybunał stwierdził, iż art. 17 szóstej dyrektywy określa moment powstania prawa do odliczenia i stanowi, iż jedynie charakter w jakim podmiot działał w chwili nabycia dobra, determinuje istnienie prawa do odliczenia. Oznacza to, że jeżeli wybudowane bądź zmodernizowane świetlice początkowo użytkowane były nieodpłatnie dla celów gminnych – Gmina nabywając materiały przeznaczone do wybudowania świetlic nie działa w charakterze podatnika VAT i w żadnym momencie nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z czym późniejsza zmiana przeznaczenia świetlic nie spowoduję powstania prawa do odliczenia VAT. Dlatego też art. 91 ust. 7 ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania w opisanym przez Gminę stanie faktycznym.

Wnioskodawca nie zgadzając się z interpretacją skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA jednak podtrzymał stanowisko organu i skargę oddalił. Orzeczenie jest nieprawomocne.

 

Źródło:

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.08.2015 r. o sygn. IPPP3/4512-393/15-2/IG

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26.01.2017 r. o sygn. III SA/Wa 3306/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Piotr Ryniewicz, Anna Ganczarska