Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana zasad dotyczących naliczania karnych odsetek za zwłokę

19-01-2016

Zmienione przepisy dotyczące obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy ordynacji podatkowej, które znacząco zmieniły zasady liczenia odsetek za zaległości podatkowe. Wspomniane zmiany dotyczą przede wszystkim stawek karnych odsetek oraz okresu w którym podatnik będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę odsetek.

Aby zachęcić podatników do zgłoszenia swoich pomyłek przy rozliczaniu się z fiskusem, wprowadzono nową niższą od dotychczasowej (75%) 50 – procentową stawkę odsetek. Znacząco skrócono jednak okres dający prawo do jej zastosowania. Wcześniejsze przepisy umożliwiały skorzystanie z niższej stawki, o ile w przeciągu 5 lat od terminu złożenia pierwotnej deklaracji, podatnik sam przyznał się do błędu. Aktualnie okres ten został skrócony do 6 miesięcy.

Zaostrzenie przepisów wprowadziło również wyższą karną stawkę przy rozliczaniu VAT i akcyzy, w przypadku gdy to organ podatkowy pierwszy zauważy błąd. Nowelizacja wprowadziła w odniesieniu do tych podatków stawkę w wysokości 150 % stawki podstawowej wynoszącej aktualnie 8 % w skali roku. Podwyższona stawka nakładana będzie na podatnika w trzech przypadkach:

  • podatnik zaniży kwotę zobowiązania podatkowego albo zawyży kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
  • podatnik złoży korektę, gdy organ doręczy mu już zawiadomienie o zamiarze wszczęcia u niego kontroli lub przeprowadzenia czynności sprawdzających,
  • podatnik nie złoży deklaracji i nie zapłaci podatku mimo ciążącego na nim obowiązku.

Wprowadzona zmiana dotycząca wyższej stawki karnej ma w założeniu Ministerstwa Finansów zapobiec wyłudzeniom VAT.


Źródło: Czytaj dalej w materiale źródłowym
Nowelizacja ordynacji podatkowej z 10 września 2015 r. Dz. U. z 20 września 2015 r, poz. 1649