Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana zasad dotyczących naliczania karnych odsetek za zwłokę

19-01-2016
Zmienione przepisy dotyczące obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 roku