Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana zasad zaskarżania indywidualnych interpretacji podatkowych

11-08-2015

Od 15 sierpnia 2015 r. zmieniają się zasady wnoszenia skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na indywidualne interpretacje podatkowe.

Po zmianie przepisów od 15 sierpnia 2015 r. trudniej będzie zaskarżyć niekorzystną dla przedsiębiorcy indywidualną interpretację podatkową. Obecnie przy wnoszeniu skargi na interpretację do sądu administracyjnego wystarczy ogólnie określić, dlaczego nie zgadzamy się z interpretacją. Sąd w każdym przypadku musi rozpatrzyć problem oraz sprawdzić czy organy skarbowe poprawnie wystawiły interpretację.

Zmiany w przepisach zdecydowanie działają na niekorzyść podatnika. Po ich wejściu w życie, podatnik pisząc skargę będzie musiał wykazać się dużą znajomością prawa podatkowego. Wymagane będzie bowiem powoływanie się w skardze na konkretne przepisy, na podstawie których zaskarża się wydaną interpretację. Nawet jeżeli w interpretacji będą błędy, ale podatnik niepoprawnie uzasadni powód skargi to sąd nie będzie mógł anulować takiej interpretacji. Takie zmiany niewątpliwie ułatwią pracę sądom, ponieważ już przy sprawdzaniu skarg pod względem formalnym będą mogły je odrzucić. Istnieje jednak ryzyko, że więcej niekorzystnych interpretacji pozostanie aktualnych, gdyż sądy z powodów formalnych nie będą mogły ich anulować.


Źródło: Rzeczpospolita z dnia 23 lipca 2015 r., s. C1