Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany ordynacji podatkowej – mniej indywidualnych opinii

26-05-2015

Rząd przyjął projekt zmian w ordynacji podatkowej, który między innymi odnosi się do interpretacji podatkowych.

Zdaniem MF będzie to „racjonalizacja” procedur ich wydawania. Jednym z pomysłów jest możliwość wydawania interpretacji grupowych. Z wnioskiem mogą wystąpić dwa lub więcej podmiotów uczestniczących w jednym stanie faktycznym, lub przewidujących dany stan. MF w ten sposób odciąży izby skarbowe. Większa rola zostanie przyznana interpretacją ogólnym, które wydawać będzie samo MF. Fiskus będzie mógł odmówić interpretacji indywidualnej jeśli uzna, że podobna sprawa była już wcześniej rozstrzygana w interpretacji ogólnej.

Dodatkowo minister finansów będzie mógł uchylić wcześniej wydaną interpretację indywidualną, jeśli uzna, że została już rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej. W przypadku odmowy odpowiedzi podatnik będzie mógł złożyć zażalenie. Zmiana przepisów może przyczynić się do zwiększenia liczby sporów podatnika z MF, ponieważ obie strony mogą inaczej rozumieć interpretację podatkową. Projekt jest na etapie legislacyjnym. 

Źródło: Rzeczpospolita 21 maja 2015r,. s. C4