Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany w ordynacji podatkowej ułatwią reprezentacje podatnika

01-03-2016

Zmiany wprowadzone przez nowy rozdział ordynacji podatkowej wprowadzają kilka użytecznych zasad przy reprezentacji podatnika przez osobę trzecią.

Możliwość reprezentacji podatnika istnieje już od dawna, jednak konieczność składania pełnomocnictw do akt każdej ze spraw dotyczących danego podatnika jest bardzo uciążliwa. Każde takie pełnomocnictwo wiąże się ponadto z koniecznością ponoszenia opłaty skarbowej.

Dzięki zmianom wprowadzonym w rozdziale 3a. do ordynacji podatkowej od lipca 2016 roku pojawi się możliwość ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego, które zgłaszane będzie elektronicznie poprzez specjalnie utworzony Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych w Sprawach Podatkowych.

Wraz z początkiem 2016 roku uregulowano również inne rodzaje pełnomocnictw:

  • szczególne
  • do doręczeń
  • do podpisywania deklaracji
  • na czas nieobecności

Dodatkowo wprowadzono obowiązek składania pełnomocnictw na urzędowo określonych formularzach. Oprócz powyższych zmian pojawiło się też uprawnienie fiskusa do wyznaczenia tymczasowego pełnomocnika szczególnego do czasu, aż sąd wyznaczy dla podatnika kuratora.