Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmiany w przepisach odnoszące się do ewidencji transakcji z podmiotami powiązanymi

20-10-2015

1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy zgodnie, z którą fiskus będzie bardziej surowo podchodzić do Dokumentacji Cen Transferowych przygotowywanych przez przedsiębiorstwa zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi

Zmianie ulegnie struktura dokumentacji. Rozszerzy się ilość informacji, które spółka musi zawrzeć w dokumentacji cen transferowych, którą przedstawia organom podatkowym. Może to wywołać duże problemu wśród przedsiębiorców. Będą oni musieli bardziej szczegółowo opisywać zawierane transakcje, a to wiąże się z obowiązkiem zbierania dodatkowych danych. Minister Finansów nie ukrywa, że nowelizacja ma ułatwić pracę organom podatkowym.

Jedną ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja dotyczy wypłacanej dywidendy. Po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorstwa będą musiały udowadniać, że wypłacana przez niego dywidenda jest uzasadniona ekonomicznie. Fiskus będzie miał prawo oceniać czy przedsiębiorstwo słusznie zastosowało zwolnienie z CIT przy wypłacaniu dywidendy. Obecnie, jeżeli spółka spełniła warunki określone w art. 20 i art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zastosować zwolnienie. Po wejściu w życie nowelizacji, podmiot, który będzie wypłacał dywidendy będzie miał obowiązek przekazać oświadczenie, że wypłata ta miała charakter ekonomiczny dla podmiotu otrzymującego dywidendę. Jeżeli organy podatkowe uznają, że wypłacona dywidenda nie miała charakteru ekonomicznego mogą zakwestionować również słuszność zastosowanego zwolnienia. Przy negatywnej decyzji organów skarbowych będą one mogły naliczać 50% podatek od osiągniętych dochodów.

Przedsiębiorstwa, na które może wpłynąć nowelizacja ustawy dotycząca dokumentacji cen transferowych powinny z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować na to. Ponieważ przygotowanie dokumentacji cen transferowych będzie wiązało się dużo większą ilością pracy.

Źródło: Rzeczpospolita z dnia 12 października 2015 r. s. C5