Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zmniejszenie limitu uprawniającego przedsiębiorcę do płatności

15-03-2016

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit wartości transakcji, do którego przedsiębiorcy nie muszą wykonywać płatności za transakcje za pomocą przelewów bankowych zostanie zmniejszony ponad czterokrotnie.

Rząd uchwalił nowelizację ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie, z którą został zmniejszony limit wartości transakcji, do którego przedsiębiorcy nie muszą wykonywać płatności za transakcje przelewem bankowym. Przed nowelizacją limit umożliwiający płacenie gotówką wynosił 15 000 euro a obecnie został zmniejszony do 15 000 złotych. Dodatkowo zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca, który za transakcję o wartości powyżej 15 000 zł zapłaci gotówką nie będzie miał możliwości wliczenie wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem rządu, wprowadzenie nowelizacji ograniczy ilość transakcji wykonywanych w tzw. szarej strefie. Według Ministerstwa Finansów do tej pory przedsiębiorcy chcąc uniknąć płacenia podatków bardzo często nie wykazywali, jako przychód transakcji regulowanych w gotówce. Obniżenie limitu pozwalającego na regulowanie zobowiązań w gotówce na zmobilizować przedsiębiorców do opodatkowywania wszystkich transakcji. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.