Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwolnienie w SSE a uczestnictwo w PGK

13-03-2018

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa prowadząca działalność w zakresie produkcji elementów podwozi samolotów pasażerskich i wojskowych oraz świadczenia specjalistycznych usług obróbki metali. W 2012 r. Wnioskodawca został włączony do ogólnoświatowej grupy kapitałowej. Swoją działalność Wnioskodawca prowadzi w dwóch zakładach, z których jedna korzysta ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE). W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca współpracuje z różnymi spółkami z grupy kapitałowej. W celu ograniczenia ogólnych kosztów oraz centralizacji procesów, Wnioskodawca rozważa utworzenie z takimi spółkami SSE Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: PGK).

Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadząc częściowo działalność gospodarczą na terenie SSE i korzystając ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może być uczestnikiem PGK, określonej w przepisie art. 1a ust. 1 ustawy o CIT.

W ocenie Wnioskodawcy zwolnienie od podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności w SSE nie jest zwolnieniem przyznawanym na podstawie odrębnych ustaw, jak stanowi art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, lecz zwolnieniem przyznanym w ramach podatku CIT – art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, stąd prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE nie uniemożliwia uczestnictwa Wnioskodawcy w PGK.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie zgodził się organ podatkowy, który podkreślił zastrzeżenie zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, w myśl którego PGK nie mogą tworzyć podmioty korzystające ze zwolnień w CIT na podstawie odrębnych ustaw. Niewątpliwie zaś, zwolnienie podatkowe dla działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE wynika z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, którą w opinii organu podatkowego należy traktować jako odrębną od ustawy o CIT.

Sprawa miała swój dalszy ciąg przed sądami administracyjnymi obu instancji. Zarówno WSA w Rzeszowie jak i NSA przychylili się do stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę, wskazując, że podstawą zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych jest art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, a nie ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Tym samym sądy obu instancji orzekły, że podatnik, który korzysta z preferencji dla działalności w SSE, może być uczestnikiem PGK.

 

Źródło:

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 181/16

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 800/15

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Andrzej Naskrętski