Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwolnienie w VAT dla czynności „ściśle związanych” z usługami medycznymi – interpretacja ogólna

10-01-2018

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej potwierdził, że czynności „ściśle związane” z usługami medycznymi będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że będą wykonywane przez odpowiednie podmioty, tj. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Jednocześnie, Minister wskazał katalog przykładowych czynności „ściśle związanych”, które będą mogły korzystać ze zwolnionej stawki VAT. Tym katalogiem Minister objął m.in. następujące usługi:

 • wsparcie pielęgniarek lub salowych w opiece nad pacjentami przy wykonywaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych np. pomoc przy ubieraniu, karmienie, przewijanie, rozdawanie posiłków, transport pościeli i ścielenie łóżek szpitalnych, usuwanie pojemników z wydzielinami;
 • monitorowanie stanu pacjentów;
 • transport pacjentów na terenie placówki medycznej;
 • pomoc w przygotowaniu do operacji lub zabiegu np. zmiana odzieży i obuwia;
 • przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów niezbędnych do operacji i zabiegów medycznych np. sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, sterylizacja narzędzi, stołów operacyjnych, pojemników, czynności związane z przygotowywaniem leków;
 • asystowanie podczas operacji lub zabiegu np. ubieranie zespołu medycznego, podawanie sterylnych pakietów;
 • czynności związane z gospodarką bielizną i odzieżą szpitalną oraz pościelą np. zmiana, transport wewnątrzszpitalny, pranie;
 • zapewnienie odpowiedniego wyżywienia pacjentom;
 • czynności związane z gospodarką odpadami szpitalnymi;
 • transport wewnątrzszpitalny przedmiotów używanych w procesie opieki medycznej (narzędzi, materiałów i pojemników do badań, krwi, wyników badań, łóżek, wózków, materacy);
 • czynności administracyjne np. przyjęcie do placówki medycznej, wywiad medyczny – w tym pomoc w wypełnieniu kwestionariuszy, wypisanie z placówki medycznej.

Ponadto, w interpretacji Minister podkreślił, że przez czynności świadczone na terenie podmiotu leczniczego należy rozumieć te usługi, które są faktycznie wykonywane na terenie tych podmiotów, niezależnie od okoliczności, że dana usługa mogła zostać przygotowana poza terenem szpitala, np. dowóz czystej odzieży i pościeli dla pacjentów szpitala, nawet gdy ich pranie zostało wykonane poza terenem szpitala.

Na koniec Minister przypomniał, że nie będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT te czynności, które choć będą pozostawały w ścisłym związku z usługami medycznymi, nie będą służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, tj. będą realizowane w celu innym niż ochrona zdrowia ludzkiego.

 

Źródło:

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2017r., sygn. PT1.8101.5.2017.PSG.622

 

Autorzy: Magdalena Chodorek, Anna Ganczarska