Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrot darowizny: Czy trzeba płacić podatek?

12-09-2016

Wnioskodawczyni wraz z mężem przekazała kwotę 175 tys. zł bratu męża. Na podstawie umowy darowizny strony ustaliły, że Obdarowany zobowiązuje się do wskazania Darczyńcy w testamencie jako współwłaściciela nieruchomości, działki.  

Obdarowany nie wywiązał się z zapisów umowy, co więcej zmienił treść testamentu na niekorzyść Darczyńcy. Z uwagi na to, darowizna została cofnięta, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia przez strony umowy. Kilka dni po tym zdarzeniu mąż Wnioskodawczyni zmarł. Obdarowany zwrócił 175 tys. zł na konto bankowe Wnioskodawczyni.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni zastanawiała się czy z tytułu otrzymanego zwrotu darowizny powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 898 par. 1 kodeksu cywilnego Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Tak było w tym przypadku.

Art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że obowiązkowi podatkowemu od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem:

  • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  • darowizny, polecenia darczyńcy;
  • zasiedzenia;
  • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcą darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  • nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Z uwagi na to, iż odwołanie darowizny nie jest objęte zakresem wskazanej ustawy, po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek podatkowy tytułem otrzymania zwrotu darowizny.

Zwrot darowizny przysługiwał Wnioskodawczyni i jej mężowi, który jednak zmarł, co skutkowało wejściem jego części darowizny do masy spadkowej. Dziedziczenie co do zasady podlega opodatkowaniu, jednak na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn najbliższa rodzina, w tym przypadku żona, może liczyć na zwolnienie.

Czytaj dalej w materiale źródłówym.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Sygn. akt IBPB-2-1/4515-179/16-1/MD)

 

Autorzy artykułu: Marta Wiącek, Paweł Podlasiński