Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrot kosztów noclegu pracownika nie jest jego przychodem

29-03-2016

WSA w Warszawie wyjaśnił, iż nie powstaje przychód po stronie pracownika, gdy pracodawca działając we własnym interesie opłaca jego zakwaterowanie

Spór dotyczył pracownicy, która wykonując obowiązki służbowe zmuszona była do podróży na terenie całego kraju. W związku z czym zatrzymywała się na nocleg blisko miejsca, gdzie kolejnego dnia miała realizować powierzone jej zlecenia. Koszty posiłków i zakwaterowania początkowo opłacała z własnych pieniędzy, które następnie zostały jej zwrócone przez pracodawcę. Według podatnika zwrot takich kosztów nie powinien stanowić dla niej przychodu ze stosunku pracy ani z innych źródeł wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Organ podatkowy był jednak zdania, iż zwrot wydatków za nocleg stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, zwolnienie będzie zasadne jedynie do kwoty 500 zł.

Pracownica nie zgadzając się ze stanowiskiem fiskusa zwróciła się ze skargą do sądu wskazując na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13), które stwierdza, iż dochodem dla pracownika są takie świadczenia, które skutkują dla Niego przysporzeniem. W omawianej sprawie tak sytuacja nie miała miejsca, gdyż oszczędność czasu wynikająca z noclegu poza miejscem zamieszkania leżała w interesie pracodawcy, a nie pracownika.
WSA w Warszawie stanął po stronie pracownicy przyznając jej racje. W uzasadnieniu wyroku przeczytać możemy, że – „Podatniczka ma prawo, a nawet obowiązek skorzystania z noclegu. Pracodawca jest bowiem zainteresowany tym, aby jego pracownik odbył jak najwięcej spotkań z klientami, a nie marnował czas na transport, przemieszczając się z miejsca spotkania z klientem do miejsca zamieszkania i odwrotnie”.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.
Wyrok WSA w Warszawie z 10 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 3984/14.(Wyrok nieprawomocny)