Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zwrot kosztów noclegu pracownika nie jest jego przychodem

29-03-2016
WSA w Warszawie wyjaśnił, iż nie powstaje przychód po stronie pracownika, gdy pracodawca działając we własnym interesie opłaca jego zakwaterowanie